Ấm trà Bát Tràng chính sách trả hàng và hoàn tiền cho khách hàng trong trường hợp:

  • Sản phẩm sai mẫu , kích thước dung tích khách hàng đã đặt
  • Logo sai màu , kích thước thiếu dấu như trong market đã được duyệt
  • Sản phẩm bị hỏng , vỡ trong quá trình vận chuyển tới khách hàng

Khách hàng hãy liên hệ : 0941900823 để chúng tôi được biết và có chính sách hoàn tiền cho khách hàng theo quy định trong hợp đồng